Rekreacja i zabawa

Prawdopodobnie nigdy nie dojdziemy do takiego stopnia wiedzy i sprawności, aby móc wyeliminować wypadki i zagrożenia.

Pojęcie ryzyka obejmuje nie tyklko zagrożenie wypadkiem, urazem fizycznym, ale rowniez ryzyko nieprawidłowego rozwoju.

Dziecko ma prawo do zabawy i bezpiecznego otoczenia.

Wzrasta świadomość i zainteresowanie sprawami środowiska.

Podczas planowania miejsc gier i zabaw należy wziąść pod uwagę okoliczności, które moga wpływać u Dzieci na błędna ocenę własnych możliwości. hętnie podejmują PRÓBY  wspinaczki, penetracji zakamarków, pokonywania ciasnych przejść ... 

Zachowania takie są często wiążą się z podejmowaniem ryzyka, którego nie są świadome.

Zanim URZĄDZENIE zabawowe uzyska statut zgodności z norma 1176, przechodzi szereg Badań fizycznych, Materiały poddaje się obliczeniom.

Starajmy się "Bezpieczna zabawe" organizować w świecie przyrody.

Pamiętając o bezpieczeństwie pamiętajmy o umożliwieniu dziecku zabawy swobodnej, spontanicznej, wolnej od zasad narzuconych przez dorosłych.  Niech zabawa bedzie swobodna i twórca, niech uczy i rozwija.

Kontrola bezpieczeństwa na placach zabaw dla dzieci. 

Kontrola placów zabaw należy do zarządcy terenu na którým plac zabaw się znajduje. Wskazane jest, aby plac zabaw posiadał dokumentację: Dokumenty Urządzeń: gwarancja, Certyfikaty, Instrukcje konserwacji i użytkowania, adres i kontakt z producentem, firma, ktora dokonała montażu, tablice informacyjna / nazwa, adres zarządcy, konserwatora / Tablice porządkową  / Dokumentacja wewnętrzna zarządcy / Dziennik Napraw, zaleceń, wykonanych modyfikacjach, informacja o ewentualnych zdarzeniach, wypadkach służące poprawie stanu bezpieczeństwa /. 

Kontrole placów zabaw: 

1. Oględziny codzienne przed dopuszczeniem użytkowników / kontrola zwłaszcza nawierzchni i uszkodzeń będących wynikiem wandalizmu / - Przegląd wykonuje najczęściej konserwator osiedla lub przedszkola. Wszelkie nieprawidłowości powinny być zawarte w książce placu zabaw.

2. Kontrola okresowa, / sprawdzenie stabilności i prawidłowego funkcjonowania Urządzeń, stanu zużycia urządzeń - zwłaszcza elementów ruchomych / -   Przegląd wykonyje osoba urawniona, przeszkolona, zrzeszona lub posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

Kontrole roczne i pięcioletnie powinny uwzgledzniać zgodność poszczególnych urządzeń z obowiązującą norma bezpieczeństwa i weryfikowane wydanym certyfikatem. Dla ułatwienia weryfikacji urzadzeń, powinny być one oznakowane nazwą, rokiem produkcji, nazwą producenta. Znakowany powinien być również poziom gruntu.

 

 przykładowy zeszyt kontroli placu zabaw do pobrania:  http://lunaparki.pl/1pobranie/zeszyt-kontroli-plac...

 

Podstawa prawna:

Ustawa o bezpieczeństwie produktów /Dz.U.z 2003 nr 229, poz..22275/

Ustawa Prawo Budowlane /Dz.U. z 2003 nr 207, poz 2016, tekst jednolity

Polska Norma 1176-1 do 7:2011 i 1177:2001

Nagłówek 1

Der polnisch - deutsche Verband für harmonische Entwicklung von sicher Erholung

und Entspannung für Kinder und Physiotherapie für Menschen aller Altersgruppen.  

 Der Verband baut auf die Ideen von Dr. Henryk Jordan

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now